Книги

Тук ще откриете книгите от поредицата Когиталност –
информация, теория и практика към, на и за Всичко, което Е!

КНИГА НА ФОКУС

Ти-Животът: новият тираж

книга трета от енциклопедия Когиталност

Книгата представя сензационната, невидима до момента свързаност между наука, езотерика и приложима ежедневна практика. Ориентира и определя тяхната единност и взаимосвързаност, отваря в практически смисъл вратите за неограничен Потенциал от възможности… Книга трета от поредицата разкрива по неповторим до този момент начин връзката между индивидуалната холограма (тяло), околната среда и Потенциала на самия Източник! Всеки Е Всичко, което Е!

 

живот

Всички хартиени книги

Shopping Cart